Jakość

Falken Trade kładzie ogromny nacisk na jakość oferowanych produktów i usług. Dowodem na to jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami:

ISO 9001, ISO 28000 oraz systemu HACCP. Falken Trade jest również jednym z pierwszych dystrybutorów dodatków do żywności w Polsce posiadającym certyfikat IFS Broker oraz system FAMI-QS, który jest dedykowany dla producentów oraz dostawców zajmujących się dodatkami, mieszankami oraz premiksami do pasz.

Firma Falken Trade Polska uzyskała także status upoważnionego przedsiębiorcy AEO F ( Uproszczenia Celne i Bezpieczeństwo i Ochrona ) w ramach którego korzysta z ułatwień w obszarach: kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych, kontroli zgłoszeń po zwolnieniu towarów, priorytetowego traktowania przesyłek w przypadku wytypowania do kontroli (kontrola poza kolejnością), wyboru miejsca kontroli, uprzedniej informacji o wyborze do kontroli.

W trosce o jak najwyższe standardy poziomu jakości, obsługi Klientów, oraz bezpieczeństwo żywności, dbamy o regularną kontrolę produktów, którą umożliwiają audyty u producentów, odpowiedni monitoring importowanych towarów oraz współpraca z akredytowanym laboratorium.

Certyfikaty

This post is also available in: angielski niemiecki