Jakość

Falken Trade kładzie ogromny nacisk na jakość oferowanych produktów i usług. Dowodem na to jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami:

ISO 9001, ISO 28000 oraz systemu HACCP. Falken Trade jest również jednym z pierwszych dystrybutorów dodatków do żywności w Polsce posiadającym certyfikat IFS Broker oraz system FAMI-QS, który jest dedykowany dla producentów oraz dostawców zajmujących się dodatkami, mieszankami oraz premiksami do pasz.

W trosce o jak najwyższe standardy poziomu jakości, obsługi Klientów, oraz bezpieczeństwo żywności, dbamy o regularną kontrolę produktów, którą umożliwiają audyty u producentów, odpowiedni monitoring importowanych towarów oraz współpraca z akredytowanym laboratorium.

Certyfikaty