Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade, sezon 2017-2018, etap 2
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade, sezon 2017-2018
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 354240,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 143971,20 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Falken Trade
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 1083429,89 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 420635,11 zł