Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa FALKEN TRADE
Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Falken Trade.
Efekty projektu: Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych.
Wartość projektu: 408656,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 269081,99 zł

Wpływ realizacji projektu na przedsiębiorstwo Falken Trade:

  1. Informatyzacja obszaru/procesu biznesowego: Sprzedaż, za pomocą wdrożenia Oprogramowania sprzedażowego

– Pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej i zagranicznej.

– Pozwalać będzie na pełną obsługę zakupów zagranicznych. Umożliwiać będzie obsługę zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego jak i klasycznego importu spoza Unii, związanego z wykonywaniem odpraw celnych. Pozwoli to na wzrost operacyjności Falken Trade.

– Skróceniu i automatyzacji ulegnie łańcuch logistyczny dostaw. Zamówienia w systemie będą automatycznie przetwarzane.

– Wdrożone, nowe funkcjonalności pozwolą na radykalne zwiększenie wydajności pracy handlowców, wspierając tworzenie harmonogramów wizyt, analiz efektywności pracy,

– Optymalizacji pracy w zespołach handlowych, wpływająca na wzrost efektywności pracy, a co za tym idzie wzrost przychodów.

– Integracja wszystkich stanowisk z centralnym systemem, zoptymalizuje przepływ informacji pomiędzy działami a co za tym idzie wzrost szybkości analizy danych i podejmowania strategicznych decyzji.

– Zapewniona zostanie bieżąca informacja o dostępnych zasobach Falken Trade (np. ceny, promocje, wyprzedaże). To pozwala na optymalizację zamówień i efektywniejsze zarządzanie zamówieniami i dostawami.

– Stworzone zostaną warunki do stworzenia mobilnych warunków pracy. Handlowcy uzyskają dostęp do kluczowych informacji, w tym danych historii współpracy z klientem.

– Dotychczas przeprowadzane manualne wprowadzanie do systemu dokumentów oraz ich analiza zostanie zautomatyzowana co wygeneruje dodatkowy czas niezbędny do podniesienia jakości obsługi oraz pozwoli na zmniejszenie liczby pojawiających się błędów.

  1. Informatyzacja obszaru/procesu biznesowego: Finanse i księgowość za pomocą wdrożenia Oprogramowania księgowego

– Zagwarantuje obsługę księgowości, zgodnie z zasadami przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, Ustawę o Rachunkowości, a także według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).

– Usprawnienie i poprawa procesu trafności podejmowanych decyzji biznesowych w wyniku uzyskania możliwości generowania raportów i analiz finansowych

– Wzrost kontroli nad kosztami, źródłami przychodów, marżowością sprzedaży. Zapewni efektywną kontrolę finansową, zmniejszenie rotacji należności i większą płynność finansową firmy.

– Dotychczas przeprowadzane manualne wprowadzanie do systemu dokumentów oraz ich analiza zostanie zautomatyzowana co wygeneruje dodatkowy czas niezbędny do podniesienia jakości obsługi oraz pozwoli na zmniejszenie liczby pojawiających się błędów.

– Usprawnieniu ulegnie proces obiegu i współdzielenia dokumentów.

– Poprawa wskaźników rotacji towarów oraz obniżenie kosztów logistyki dostaw międzynarodowych.

– Możliwość pracy na dokumentach elektronicznych, zmniejszy koszty operacyjne i czasochłonność procesu.

  1. Informatyzacja obszaru/procesu biznesowego: Obsługa relacji z klientami za pomocą wdrożenia Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami CRM

– Umożliwiać będzie zdalne zarządzanie kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak i posprzedażowych, zapewniając profesjonalizację obsługi klienta.

– Umożliwi natychmiastowy dostęp do pełnej informacja o kontrahentach i historii współpracy, wspierając działania marketingowe, ofertowanie i sprzedaż, podnosząc jej marżowość

– Dotychczas przeprowadzane manualne wprowadzanie do systemu dokumentów oraz ich analiza zostanie zautomatyzowana co wygeneruje dodatkowy czas niezbędny do podniesienia jakości obsługi oraz pozwoli na zmniejszenie liczby pojawiających się błędów.

– Wzrost mobilności handlowców oraz uzyskani zdolności do bieżącego kontaktu z partnerami biznesowymi za pośrednictwem wideo i telekonferencji, w konkurencyjnym środowisku biznesowym będzie niezwykle skutecznym elementem przewagi konkurencyjnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade, sezon 2017-2018, etap 2
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade, sezon 2017-2018
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Falken Trade
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 1083429,89 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 420635,11 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Falken Trade
Efekty projektu: Powiększenie grona potencjalnych odbiorców.
Wartość projektu: 354240,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 143971,20 zł

This post is also available in: niemiecki