Molibdenian Sodu

Molibdenian Sodu

Nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu heptamolibdenowego. Wykorzystywany jako inhibitor korozji i dodatek do gleby.

Zastosowanie:

  • dodatek do nawozów
  • produkcja pigmentów
  • dodatek w premiksach paszowych