Molibdenian Amonu

Molibdenian Amonu

Nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu heptamolibdenowego.

Zastosowanie:

  • dodatek do nawozów
  • produkcja katalizatorów do odsiarczania ropy naftowej
  • produkcja pigmentów
  • produkcja trójtlenku molibdenu